info

Stichting Honour2Life is opgericht 31 oktober 2011.

Kamer van Koophandel: 53877462, 851055114

Geregistreerde adres: 
Halseweg 54-6
7025ET  Halle
telefoon en whatsapp: 0620635272
email: honour2life@gmail.com

De stichting heeft de ANBI status verkregen. 

Het huidige bestuur bestaat uit:
Marianne van den Mosselaar – voorzitter
Joeri Schippers – penningmeester
Astrid Holtslag – secretaris

Verkort beleidsplan:
* Het is de wens en de bedoeling dat de stichting op langere termijn blijft
   bestaan.
* In verband hiermee dient het vermogen in stand te blijven.
* De stichting financiert zijn aktiviteiten (home pagina) door het
| stichtingsvermogen en donaties van derden.
* De gelden worden beheerd door Catalpa Vermogensbeheer in
   Utrecht.
* Ieder bestuurslid is gezamelijk bevoegd met andere bestuursleden.
* Het bestuur werkt onbezoldigd en ontvangt slechts onkosten en
   vacatiegelden