Home

 

Stichting Honour 2 Life wil Eer en Respect aan het glorieuze Leven geven dat ons door God geschonken is, met mooie projecten die het Leven van mensen kunnen verbeteren.

“En wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog eens nalopen. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen ” (Deut.24:21)

Visie en missie

* Wij vinden dat eenieder recht heeft op een menswaardig, liefdevol en gerespecteerd bestaan, waarin hij/zij de door God gegeven talenten kan ontwikkelen.

* Wij menen dat dieren en natuur ook kostbaar zijn Gods ogen en ondersteunen daarom projecten die deze in goed rentmeesterschap willen beheren

* Hoog in ons vaandel staan geloof, duurzaamheid en zelfredzaamheid.

 Doelgroepen

* Honour 2 Life is aktief in het dorp en de omgeving van Enyezini in het noorden van Malawi.  De stichting maakt, samen met de lokale bevolking, projecten waar met als doel zelfredzaamheid en duurzaamheid van de betrokkenen.

Zo zijn in 2017 gerealiseerd:
* 6 vrouwen hebben bonenzaad ontvangen voor hun tuinen
* 13 meisjes hebben voor de middelbare school schoolgeld, uniformen,
schoenen, schooltassen en -boeken en voedsel gekregen
* 2 studenten konden naar college
* 48 geiten zijn uitgedeeld
* 140 microkredieten zijn verstrekt
* 75 zaadprojecten zijn begonnen

In 2018 konden we werken aan:
* afbouwen van 2 huisjes voor politieagenten en -kantoor
* afbouwen van huisje voor verpleegster en herstellen van het kliniekje
* afbouwen van de ambachtschool
* bouw faciliteren van Chintuli basisschool
* training door Foundation for Farming van 6 sleutelboeren in biologisch cultiveren zoals
God het bedoeld heeft
* uitbreiding van ons team met een full time trainer
* oprichten van Honour 2 Life Development Committee met 10 leden die onze voeten, oren,
ogen en mond in het veld zijn
* sensibiliseren van noodzaak van houtskoolproduktievelden en energiezuinige oventjes
* 41 studenten aan voortgezet onderwijs en 2 college studenten steunen
* opleiden van 13 schoolverlaters tot klasassistent basisonderwijs
Zie verder blog april 2018 en pagina 30 april voor de samenvatting

In 2019 willen we:
* meer zelfredzame projecten faciliteren in de dorpen rondom Enyezini d.m.v. onze kernaktiviteit: microkredieten. Daarvoor stellen we 7 field officers aan.
* woman councillor aanstellen
* erosiebestrijding op alle schoolterreinen, en schooltuinen stimuleren
* de ambachtschool grotendeels operationeel krijgen, op een zelfredzame, duurzame manier
* partnerschool vinden voor de middelbare school
* stimuleren van partnerkerk voor de lokale CCAP-kerk
* gezondheidszorg stimuleren door huis aan huis voorlichting over zwangerschapsvoorkoming
* nieuwe huisjes voor minder valide Marie Sauwa en -kleermaker bouwen
* houtskoolproduktievelden realiseren
* energiezuinige kooktoestelletjes stimuleren
* heel veel meer gezinnen omturnen naar biologisch boeren
* meer diversiteit aanbrengen in soorten gecultiveerde gewassen
* 55 dorpen voorzien van 50 fruitbomen
* experimenteren met het conserveren van fruit (drogen en jams)
* stimuleren van kippenfokkerijen en boomkwekerijen d.m.v. zeer gunstige kredieten
* trainingen op dorpsniveau over velerlei onderwerpen
* stimuleren van onderhoudscontracten tussen pomptechnicus en pompgebruikersgroepen.

Zie verder de blog dec.18-jan.19 and pagina 12 januari voor de samenvatting