Home

 

Stichting Honour 2 Life wil Eer en Respect aan het glorieuze Leven geven dat ons door God geschonken is, met mooie projecten die het Leven van mensen kunnen verbeteren.

“En wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog eens nalopen. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen ” (Deut.24:21)

Visie en missie

* Wij vinden dat eenieder recht heeft op een menswaardig, liefdevol en gerespecteerd bestaan, waarin hij/zij de door God gegeven talenten kan ontwikkelen.

* Wij menen dat dieren en natuur ook kostbaar zijn Gods ogen en ondersteunen daarom projecten die deze in goed rentmeesterschap willen beheren

* Hoog in ons vaandel staan geloof, duurzaamheid en zelfredzaamheid.

 Doelgroepen

* Honour 2 Life is aktief in het dorp en de omgeving van Enyezini in het noorden van Malawi.  De stichting maakt, samen met de lokale bevolking, projecten waar met als doel zelfredzaamheid en duurzaamheid van de betrokkenen.

Zo zijn in 2017 gerealiseerd:
* 6 vrouwen hebben bonenzaad ontvangen voor hun tuinen
* 13 meisjes hebben voor de middelbare school schoolgeld, uniformen,
schoenen, schooltassen en -boeken en voedsel gekregen
* 2 studenten konden naar college
* 48 geiten zijn uitgedeeld
* 140 microkredieten zijn verstrekt
* 75 zaadprojecten zijn begonnen

In 2018 konden we werken aan:
* afbouwen van 2 huisjes voor politieagenten en -kantoor
* afbouwen van huisje voor verpleegster en herstellen van het kliniekje
* afbouwen van de ambachtschool
* bouw faciliteren van Chintuli basisschool
* training door Foundation for Farming van 6 sleutelboeren in biologisch cultiveren zoals
God het bedoeld heeft
* uitbreiding van ons team met een full time trainer
* oprichten van Honour 2 Life Development Committee met 10 leden die onze voeten, oren,
ogen en mond in het veld zijn
* sensibiliseren van noodzaak van houtskoolproduktievelden en energiezuinige oventjes
* 41 studenten aan voortgezet onderwijs en 2 college studenten steunen
* opleiden van 13 schoolverlaters tot klasassistent basisonderwijs
Zie verder blog april 2018 en pagina 30 april voor de samenvatting

In 2019 konden we:
* Chrissy Jere, ex voortgezet onderwijs lerares, aanstellen als onze woman councillor om de vrouwen en meisjes een luisterend oor te kunnen bieden.
* de ambachtschool, met hulp van Stichting Bee 4 Life, kreeg een omheining en er werden 96 fruitboompjes aangeplant in het regenseizoen.
* de vervallen maismolen werd omgetoverd tot 3 mooie leraarshuisjes.
* het huisje van minder valide Marie Sauwa was compleet afgebrand door het kookvuurtje van haar buurvrouw. Wij hebben voor nieuwe materialen gezorgd, de gemeenschap heeft haar daarmee een nieuw huis van steen en een golfplatendak kunnen bouwen.
*  meer zelfredzame projecten in de dorpen rondom Enyezini zagen het licht.
* Stichting Total Land Care ging rond om mensen te leren hoe ze energiezuinige oventjes moesten bouwen. Daar hebben we een nog grotere positieve invloed aan kunnen geven.
* 55 boeren in dorpen zijn voorzien van 50 fruitbomen met een heel gunstig krediet.
* van de 41 gesteunde studenten voortgezet onderwijs in 2018 zijn er 12 afgestudeerd en helaas 2 afgevallen.
27 studenten kregen hun school fees en onderdak betaald dit jaar.
* de twee collegestudenten verpleging studeren lekker door
* een dorpeling heeft zijn droom, chauffeur worden, kunnen verwezenlijken door zijn rijbewijs te halen.

We wisten al lang dat Afrika niet Europa is. De cultuur, de manier van denken, is wel heel anders. Ten overvloede wellicht, ook het gemiddelde opleidingsniveau is er erg laag. De dorpshoofden, die geen macht maar nog wel veel invloed hebben, zijn ook niet opgeleid om leiders van hun dorpen te zijn.
Communicatie in het Engels maakt het soms lastig met de mensen te communiceren.
Niet alles wat we voor ogen hadden is gelukt en dat heeft voor een groot deel te maken met mankracht, het anders denken en de tijd en begeleiding die nodig zijn om beetje bij beetje de mensen nieuwe denkwijzen en technieken te laten omarmen.
De meest efficiënte manier (ook al zo’n Europese denkwijze) is de educatie van de dorpelingen via de ambachtschool te laten lopen.

Zie verder de blog dec.18-jan.19 and pagina 12 januari voor de samenvatting

2020 bracht weer een hele nieuwe uitdaging met zich mee. Corona.
Astrid was half november 2019 naar Malawi gegaan en kon uiteindelijk pas eind oktober 2020 terug naar Nederland.
Ze heeft veel geleerd in die periode. Het vervelendst was de ontdekking dat onze lokale partner gelijk bleek te krijgen “Malawians cannot be trusted”. Hijzelf incluis, helaas. Dat heeft vooral de terugbetaling van de microkredieten beïnvloedt. We hebben het contact met hem beëindigd.

Maar we laten ons niet tegenhouden door een frauderende partner of een pandemie. We leren er van en gaan door.
Eind 2020 stond de teller op:
* aanstelling financial officer die de centen beter in de gaten houdt
* aanstelling chauffeur en algemeen klusjesman
* vertraging met de ambachtschool als geheel
* kippenproject op de school gestart
* 10 kleuterschooljuffen getraind
* 10 kleuterschooltjes van materialen voorzien
* studenten verpleging moesten een semester overslaan
* project voor vrouwen in de gevangenis gestart
* wekelijkse aanvulling op voedsel voor gevangenen gestart
* enkele microkredieten nieuwe stijl afgegeven
* afbouwen steun voortgezet onderwijsstudenten

2021 kwam weer met zijn eigen uitdagingen.
Deze keer kon Astrid niet terug naar Malawi, deels ook weer vanwege corona. Haar netwerk daar was intussen wel zo uitgebreid dat ze door intensieve live contacten de betrokkenen in Enyezini kon stimuleren en aansturen.
* het vrouwenproject in de gevangenis is helaas een langzame dood gestorven toen onze contacten, de in de gevangenis gemaakte produkten, niet goed konden verkopen.
* de voortgang van de ambachtschool verliep nog steeds trager dan gewenst door, in onze en in de ogen van onze sponsoren, zwak bestuur.
Teveta, het overheidsorgaan voor technisch onderwijs, heeft zich bereid verklaard de school onder zijn hoede te nemen. Daardoor konden wij ons terugtrekken maar bleven op de zijlijn meekijken en -luisteren, beschikbaar mocht dat gewenst zijn.
Wij hadden ons doel ten dele bereikt, een zelfstandig functionerende ambachtschool albeit niet geheel volgens de bedoelde millenia normen.
* het kippenproject was zelfredzaam en een inkomensverdiener voor de school geworden
* onze kleuterjuffen volgden een goede vervolgcursus. Iedere juf kreeg een smartphone en een maandelijkse whatsapp bundel. Op de gezamelijke whatsapp groep konden de juffen hun dagelijkse lessen plaatsen waarop de trainers weer konden reageren. Zo leerde iedereen van iedereen en wisten wij precies wat er op de individuele schooltjes gaande was.
* De chiefs wilden het gebouwtje dat wij als kantoor in gebruik hadden gebruiken als huis voor een politieman. Dus bouwden wij aan het eind van het jaar een kantoor en huis voor Astrid bovenop een winderige (verkoelende) heuvel, met prachtig uitzicht en betere internetverbinding, uitgevoerd in de nieuwe oude techniek van aangestampte aarde.

2022, weer een verrassingsjaar
En dan toch eindelijk half maart weer naar Malawi voor 2 maanden.
Tijdens de consultatiebureau openingstijden, iedere maand 1 ochtend op een andere locatie, hadden we al voor onze aanwezigheid gezorgd: twee juffen present plus Chrissy, hun leidinggevende. Terwijl de moeders wachtten, vertelden we iedere keer de belangrijkheid van kleuteronderwijs en lieten het zien met voorbeeldlessen.
Dankzij deze voorlichting lopen de kleuterschooltjes redelijk goed. 7 schooltjes draaien nog.
We organiseren een paar trainingsdagen, voor nieuwe juffen. We hadden voor 8 voorbereid, er kwamen de eerste keer 29 dames en de tweede keer 23 dames en 1 heer. En ze zijn allemaal naar huis gegaan met veel kennis die ze direct kunnen toepassen in hun schooltjes.
Zoveel kleuterschooltjes zijn een zegen maar wij kunnen niet alle salarissen betalen. De gemeenschappen moeten meer zelfredzaam worden.
We gaan het roer omgooien:
* We stimuleren de gemeenschappen dat ze zelf de verantwoording gaan oppakken voor hun eigen schooltjes:
– de schoolbesturen hun bestuurlijke taken instrueren waaronder
– eten voor de kinderen op school,
-de ouders stimuleren een klein bedrag te gaan betalen als salaris voor hun
juf.
* Wij trainen de juffen en geven ze die materialen die ze niet zelf kunnen maken zoals bijbels, grote vloermatten, schrijf- en tekengerei, wasknijpers, springtouw, oude autobanden voor buitenspellen, enz.
* Voldoen gemeenschappen aan de voorwaarden? Dan zetten we ook nog een duurzaam schoolgebouw uit aangestampte aarde neer, samen met de gemeenschap.

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne treft ook het verre Malawi. De prijzen van alle goederen vliegen omhoog, zo ook kunstmest.
De boeren, en iedereen boert een stukje land om mais en bonen te verbouwen, weten wel dat composteren goedkoper en effectiever is dan kunstmest maar ook daar geldt ´wat de boer niet kent, dat eet hij niet´.
Nu staan gemeenschappen met de rug tegen de muur. Kunstmest is absoluut onbetaalbaar geworden dus de boer die het composteren niet toepast, zal honger lijden, letterlijk, helaas.
Tamala, onze compostdame, gaat al 3 maanden rond om gemeenschappen bij de hand te nemen om samen compost te maken. De aanhouder wint…….

Eind oktober gaat Astrid weer terug, deze keer tot half mei 2023. Bijna 8 maanden, tijdens het regenseizoen dat vervoer over de modderwegen vaak onmogelijk maakt maar ook de gewassen doet groeien.
Haar taken zijn:
* chiefs en dorpshoofden leiderschapstrainingen geven,
* gemeenschappen trainen tot zelfverantwoording voor hun kleuterscholen,
* ambachtschool nieuw leven inblazen i.s.m. trustees en locale autoriteiten,
* boeren leren composteren en zelfredzaam worden.
We gaan het zien…..